English Tests Online Jednoduché otestovanie znalostí anglického jazyka

Spustenie testu

Fill In The Correct Preposition

Kód testu: BASPREP01
Časový limit na dokončenie testu: 7 minút
Simply choose the correct missing preposition in each sentence.
START