English Tests Online Jednoduché otestovanie znalostí anglického jazyka

Novinky na portáli English Tests

15 Júl 2015

Spustenie ruskej verzie

Spustili sme ruskú verziu online testovacieho portálu English Tests Online. Aj u tejto jazykovej mutácie nájdete rovnaké funkcie ako u ostatných jazykových verzií - môžete teda testovať svoje znalosti angličtiny, plánovať testy sebe alebo aj ostatným, či vytvárať nové testy.

Stále sa snažíme vytvárať nový obsah a zlepšovať funkcionalitu, aby vám tento portál poslúžil čo najlepšie. Za každý nový test od vás alebo spätnú väzbu budeme radi.

12 Jún 2015

English Level Test prekročil ďalšiu tisícku

Sme veľmi radi, že sa vám tento testovací portál páči a že ho naozaj využívate. Svedčí o tom nielen množstvo registrovaných užívateľov, ale predovšetkým počty spustení jednotlivých testov. Zaraďovací test English Level Test si vyskúšalo už viac ako 3 000 záujemcov o zistenie svojej úrovne znalostí angličtiny.

Tip: Vytvárajte testy vlastné a precvičujte si tak oblasti, ktoré vám robia problémy. Buďte sám sebe učiteľom a plánujte si testy každý deň.

1 Jún 2015

Spustenie anglickej verzie

Od dnešného dňa je k dispozícii aj anglická verzia testovacieho portáli English Tests Online. Nájdete tú všetku funkcionalitu ako u českej verzie tohto webu. Táto jazyková verzia slúži predovšetkým pre autorov a učiteľov, pre ktorých je angličtina rodným jazykom. Používať ju však môžu aj všetci ostatní ;-)

Veľmi oceníme vašu iniciatívu pri vytváraní nových testov a tiež spätnú väzbu, ak narazíte na nejakú chybička alebo budete mať nápad na vylepšenie.

12 Máj 2015

Spustenie slovenské verzie

Od dnešného dňa je k dispozícii aj slovenská verzia testovacieho portálu English Tests Online. Nájdete tu všetku funkcionalitu ako u českej mutácie tohto webu, sú preložené aj niektoré jazykovo závislé testy. Postupne budeme dopĺňať ďalšie testy a snažiť sa o to, aby ste tú našli všetko, čo potrebujete.

Veľmi oceníme vašu iniciatívu pri vytváraní nových testov a tiež spätnú väzbu, ak narazíte na nejakú chybička alebo budete mať nápad na vylepšenie.

4 Máj 2015

Už 100 dostupných testov

Spoločne s vašou vlastnou iniciatívou pri vytváraní nových testov môže portál English Tests Online ponúknuť svojim návštevníkom už viac ako 100 aktívnych testov. Dostupné sú rôzne typy testov, na rôzne gramatické javy a teraz už v troch jazykových mutáciách - v angličtine, češtine a slovenčine.

Veríme, že obľúbenosť tohto testovacieho systému bude stúpať a za chvíľu sa nám spoločnými silami podarí dosiahnuť ďalšieho historického míľnika.

21 Marec 2015

Dosiahnutie ďalšieho míľnika

Prvý jarný deň je za nami as ním aj ďalší míľnik v histórii tohto online testovacieho portálu. Veľký rozraďovací test (English Level Test) si vyskúšalo už viac ako 2 000 užívateľov.

Veľmi si vážime vášho záujmu a stále pracujeme na tom, aby táto nekomerčné služba prinášala stále niečo nové a čo najlepšie poslúžila práve vám. Za každú spätnú väzbu alebo nápad na vylepšenie budeme radi. Kontaktovať nás môžete na e-mailu alebo telefónnom čísle uvedenom na stránke Kontakt.

8 Február 2015

1000 spustenie Level testu

Veľký rozraďovací test English Level Test prekročil tisícovú hranicu - už viac ako tisíc užívateľov tohto portálu sa nechalo otestovať Veľkým rozraďovacím testom, aby zistili, ako sú na tom s anglickým jazykom a na akej úrovni sú ich znalosti.

Ďakujeme za váš záujem o anglický jazyk a prajeme vám veľa úspechov v zdokonaľovaní vašich vedomostí. Ak by ste mali akékoľvek pripomienky k danému portálu alebo nápad na vylepšenie, tak nás neváhajte kontaktovať.

15 November 2014

Viac ako 50 dostupných testov

Stále pracujeme na tom, aby bol testovací portál English Tests online pre všetkých jeho užívateľov čo najviac prínosný a okrem iného vám ponúkol čo najviac rôznorodých testov.

Teraz je k dispozícii už viac ako 50 aktívnych testov na rôzne gramatické javy. K dispozícii sú testy všetkých úrovní, od začiatočníkov po veľmi pokročilých, vrátane špeciálnej úrovne "Maturant". Vyskúšať si môžete klasické doplňovacie úlohy, posluchové alebo ilustračné testy alebo si vytvoriť test vlastný.

25 Október 2014

Prekročenie 100 použitie

Sme radi, že o testovacie portál English Tests a testy do systému vložené je záujem. Prvé testy prekročili hranicu 100 spustení.

Ďakujeme za vašu priazeň a prajeme vám veľa úspechov pri testovaní vašich znalostí z anglického jazyka. Veríme, že vám zadarmo dostupné testy pomôžu vo vašom vzdelávaní.

Ak by ste mali akékoľvek podnety pre vylepšenie existujúceho obsahu, tak nás určite neváhajte kontaktovať. Za každú spätnú väzbu budeme radi.

10 September 2014

Spustená ostrá prevádzka

Spustili sme ostrú verziu online testovacieho portálu English Tests. Sú prístupné všetky sekcie a funkcie pre žiakov, učiteľov, ale aj autormi testov.

Pevne veríme, že tento portál plne poslúži všetkým jeho užívateľom a bude pre všetkých veľmi užitočný. Aj vy sami sa môžete podieľať na jeho vzhľade alebo obsahu. V prípade nápadu na vylepšenie alebo nájdenie chyby nás stačí kontaktovať a v prípade nedostatku testov na danú tému sa stačí zaregistrovať ako autor a vytvoriť si test vlastné.

1 September 2014

Beta verzie

Všetko už začína dostávať tú správnu podobu! Na portále English Tests testujeme vlastné vkladanie testov, nastavovanie plánov, vyhľadávanie, použitie obrázkov i zvukov a testovanie pomocou vložených testov. Po dokončení testov zasielame certifikáty na osobné e-mailové adresy a zdieľame výsledky s kamarátmi na Facebooku.

Vylepšujeme ovládanie tak, aby bolo čo najviac intuitívne, pridávame stále novú funkcionalitu a snažíme sa o to, aby sme chybovosť celého systému znížili na minimum.

19 August 2014

Vloženie prvých testov

Už sme vložili prvé testy do online testovacieho systému a začíname s intenzívnym testovaním správnosti všetky funkcionality a celkového chodu tohto portálu. Počas septembra plánujeme spustenie ostrej verzie, ktorá vám už bude plne k dispozícii.

Zároveň sme nadviazali spoluprácu s učiteľmi anglického jazyka stredných a základných škôl. Možnosť pracovať na obsahu tohto webu je veľmi zaujala a zároveň chctějí systém intenzívne využívať pre výučbu a testovanie vedomostí svojich žiakov.

8 August 2014

Testovacie portál v Alfa verzii

A je to tu. Prvá verzia online testovacieho portálu English Tests je na svete!

Ladíme obsah stránok a funkcionalitu, aby vlastné testovanie bolo pre všetkých užívateľov čo najpríjemnejšie. V tejto chvíli už máme celú verejnú štruktúru plne hotovú a pripravujeme tak naplnenie portálu prvými anglickými testami.

Zároveň testujeme vkladanie obrázkov a zvukov priamo do testov, aby bolo testovanie čo najviac flexibilné.

23 Júl 2014

Príprava testov

Práve prebieha zber podkladov pre vytvorenie prvých anglických testov rôznych typov - napr.:

  • Veľký rozraďovací test slúžiace na zistenie úrovne vašich znalostí angličtiny.
  • Posluchový test, ktorý preverí porozumenie hovorenému slovu rodených hovorcov.
  • Test na osobné zámená a sloveso byť, ktorý bude nielen testovať, ale aj prehlbovať vaše znalosti!