English Tests Online Jednoduché otestovanie znalostí anglického jazyka

Testy pre školy

Žiadny školák to nemá rád, a napriek tomu je nutné školákov testovať!

Poďte s nami tvoriť testy nielen preto, aby ste zistili znalosti svojich študentov, ale aj preto, aby ste im pomohli v učení.

Pýtate sa, ako je možné učiť študentov testovaním? Pri vytváraní testov máte možnosť u každej odpovedi uviesť vysvetlenie, prečo je daná odpoveď zlá alebo správna. Po absolvovanie testu má každý žiak k dispozícii výsledky testu so správnymi odpoveďami a s vysvetlením u odpovede.

Jednoduchý príklad: Keď žiak priradí k anglickému osobnému zámenu “I” sloveso “are”, tak vy môžete vysvetliť, že “I” je prvá osoba jednotného čísla a s ňou je vždy spojený tvar slovesa byť “am”.

Ako môžu vyzerať testy?

Testy sa pripravujú tak, že sa vyberá vždy jedna správna odpoveď z niekoľkých možností. Hovorí sa tomu tiež ABC testovanie. Do otázky môžete dokonca vložiť zvuk aj obrázok.

Vytvorené testy môžu:

  • byť vašou originálny tvorbou - nezávislé na učebnicu alebo preberanej látke
  • dopĺňať preberané učivo
  • byť vytvorené ku konkrétnym článkov či zvukovým nahrávkam
  • pomôcť s prípravou na maturitu či k inej jazykovej skúške

Testy môžete používať len vy sami a plánovať ich vašim žiakom, pre ostatných zostanú neviditeľné. Alebo ich môžete publikovať a dať k dispozícii nielen ďalším kolegom a ich študentom ale aj širokej verejnosti. Je to proste len a len na vás!

Ak by ste mali k tomuto testovaciemu portálu akékoľvek otázky, pripomienky alebo nápady na vylepšenie, tak nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese info@english-test-online.com alebo telefónnom čísle +420 270 005 525. Budeme radi za každú spätnú väzbu či nápad, ktorý pomôže vám aj ostatným vo výučbe anglického jazyka.

Vytvoriť školské testy je jednoduché.

Stačí sa zaregistrovať a začať…
Registrovať zadarmo