English Tests Online Jednoduché otestovanie znalostí anglického jazyka

Spustenie testu

Osobné zámená a sloveso byť

Kód testu: BASTOBE3S
Časový limit na dokončenie testu: 7 minút
START