English Tests Online Jednoduché otestovanie znalostí anglického jazyka

Spustenie testu

The Use of the Verb "to be"

Kód testu: DMDQIHF
Časový limit na dokončenie testu: 10 minút
START