English Tests Online Jednoduché otestovanie znalostí anglického jazyka

Ochranné známky

Ochranná známka Imitum

Spoločnosť Kvintech solution, s.r.o. je výhradným vlastníkom registrovanej obchodnej známky Imitum®. Pokiaľ nie je používanie tejto známky inak zmluvne ošetrené, platia nasledujúce podmienky:

  1. Uvedením ochrannej známky na týchto internetových stránkach v žiadnom prípade neposkytuje povolenie k ich používaniu inou osobou ako majiteľom. Žiadne oznámenie na týchto internetových stránkach by tak nemalo byť vykladané ako nepriame, zákonné alebo iné udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie ochrannej známky uvedenej na tejto stránke bez dovolenia spoločnosti kvintech, s.r.o. Ak by k takému použitiu bez dovolenia spoločnosti Kvintech solution, s.r.o. došlo, bude považované za porušenie práv majiteľa.

  2. Za dodržanie nasledujúcich podmienok možno použiť ochrannú známku Imitum® pre reklamné a propagačné texty podporujúce dobré meno značky Imitum®. V tomto prípade platí, že:
    • nemožno použiť iný tvar slova “Imitum” ani jeho odvodeniny
    • značka (R) za slovom “Imitum” sa uvádza len pri prvom použití v texte
    • vlastníctvo práv k ochrannej známke Imitum® musí byť uvedené v tejto podobe:

„Imitum® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Kvintech solution, s.r.o.“

Žiadosti o udelenie súhlasu s používaním registrované obchodné známky Imitum® zasielajte na info@kvintech.com.

Ďalšie ochranné známky

Názvy produktov, logá, značky a ďalšie ochranné známky uvedené v súvislosti s webom www.english-test-online.com alebo službami portálu English Testsmajetkom ich príslušných vlastníkov. Títo majitelia ochranných známok nemajú žiadny vzťah k spoločnosti Kvintech solution, s.r.o., jej službám, výrobkom ani prevádzkovaným webovým stránkam. Nesponzorujú ani nepodporujú žiadne materiály tejto spoločnosti.
Nižšie je uvedený čiastočný zoznam týchto ochranných známok vrátane majiteľov. Tento zoznam sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Apple je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

App Store je ochranná známka pre služby spoločnosti Apple Inc.

iPad je ochranná známka Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

iPhone je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

iPod touch je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a ďalších krajinách.