English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Sloveso have got - základní

Kód testu: BASHAVE4
Časový limit na dokončení testu: 10 minut
START