English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Ochranné známky

Ochranná známka Imitum

Společnost Kvintech solution, s.r.o. je výhradním vlastníkem registrované obchodní známky Imitum®. Pokud není používání této známky jinak smluvně ošetřeno, platí následující podmínky:

  1. Uvedením ochranné známky na těchto internetových stránkách v žádném případě neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Žádné sdělení na těchto internetových stránkách by tak nemělo být vykládáno jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání ochranné známky uvedené na této stránce bez svolení společnosti kvintech, s.r.o. Pokud by k takovému použití bez svolení společnosti kvintech, s.r.o. došlo, bude považováno za porušení práv majitele.

  2. Za dodržení následujících podmínek lze použít ochrannou známku Imitum® pro reklamní a propagační texty podporující dobré jméno značky Imitum®. V tomto případě platí, že:
    • nelze použít jiný tvar slova „Imitum“ ani jeho odvozeniny
    • značka (R) za slovem „Imitum“ se uvádí pouze při prvním použití v textu
    • vlastnictví práv k ochranné známce Imitum® musí být uvedeno v této podobě:

„Imitum® je registrovaná ochranná známka společnosti Kvintech solution, s.r.o.“

Žádosti o udělení souhlasu s používáním registrované obchodní známky Imitum® zasílejte na info@kvintech.com.

Další ochranné známky

Názvy produktů, loga, značky a další ochranné známky uvedené v souvislosti s webem www.english-test-online.com nebo službami portálu English Tests jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Tito majitelé ochranných známek nemají žádný vztah ke společnosti Kvintech solution, s.r.o., jejím službám, výrobkům ani provozovaným webovým stránkám. Nesponzorují ani nepodporují žádné materiály této společnosti.
Níže je uvedený částečný seznam těchto ochranných známek včetně majitelů. Tento seznam se může kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

Apple je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

App Store je ochranná známka pro služby společnosti Apple Inc.

iPad je ochranná známka Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

iPod touch je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation, registrovaná v USA a dalších zemích.