English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Testy pro školy

Žádný školák nemá rád testování. Přesto je ale nutné školáky testovat!

Pojďte s námi tvořit testy nejen proto, abyste zjistili znalosti svých studentů, ale i proto, abyste jim pomohli v učení.

Ptáte se, jak je možné učit studenty testováním? Při vytváření testů máte možnost u každé odpovědi uvést vysvětlení, proč je daná odpověď špatná nebo správná. Po absolvování testu má každý žák k dispozici výsledky k testu se správnými odpověďmi a s vysvětlením u odpovědi.

Jednoduchý příklad: Pokud žák přiřadí k anglickému osobnímu zájmenu „I“ sloveso „are“, tak můžete vysvětlit, že „I“ je první osoba jednotného čísla a je s ní spojen tvar slovesa být „am“.

Jak mohou testy vypadat?

Testy se připravují tak, že se vybírá vždy jedna správná odpověď z několika možností. Říká se tomu také ABC testování. Do každé otázky je možné vložit zvuk i obrázek.

Vytvořené testy mohou:

  • být vaší originální tvorbou - nezávislé na učebnici nebo probírané látce
  • doplňovat probírané učivo
  • být vytvořené ke konkrétním článkům či zvukovým nahrávkám
  • pomoci s přípravou k maturitě či k jiné jazykové zkoušce

Testy můžete používat jen vy sami a plánovat je vašim žákům, pro ostatní uživatele zůstanou neviditelné. Nebo je můžete publikovat a dát k dispozici nejen dalším kolegům a jejich studentům ale i široké veřejnosti. Je to prostě jen a jen na vás!

Pokud byste měli k tomuto testovacímu portálu jakékoliv dotazy, připomínky nebo nápady na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@kvintech.cz nebo telefonním čísle 270 005 525. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu či nápad, který pomůže vám i ostatním ve výuce anglického jazyka.

Vytvořit školní testy je jednoduché.

Stačí se zaregistrovat a začít...
Registrovat zdarma