English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Fill In The Correct Preposition

Kód testu: BASPREP01
Časový limit na dokončení testu: 7 minut
Simply choose the correct missing preposition in each sentence.
START