English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Předložky ve spojení se slovesy

Kód testu: BASPREP12
Časový limit na dokončení testu: 3 minuty
START