English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

The Time

Kód testu: BASTIME1
Časový limit na dokončení testu: 5 minut
START