English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Osobní zájmena a sloveso být

Kód testu: BASTOBE3
Časový limit na dokončení testu: 7 minut
START