English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Osobní zájmena a sloveso být - otázky

Kód testu: BASTOBE6
Časový limit na dokončení testu: 10 minut
START