English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Počasí- pokročilá slovní zásoba

Kód testu: EAQLWZM
Časový limit na dokončení testu: 15 minut
START