English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Počasí- základní slovní zásoba

Kód testu: LOXAPQD
Časový limit na dokončení testu: 15 minut
START