English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Porozumím rodilému mluvčímu 1?

Kód testu: TNATSPEAK1
Časový limit na dokončení testu: 3 minuty
START