English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Porozumím rodilému mluvčímu 3?

Kód testu: TNATSPEAK3
Časový limit na dokončení testu: 3 minuty
START