English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Porozumím rodilému mluvčímu 5?

Kód testu: TNATSPEAK5
Časový limit na dokončení testu: 3 minuty
START