English Tests Online Jednoduché otestování znalostí anglického jazyka

Spuštění testu

Příslovce TOO a ENOUGH

Kód testu: ZJUHAHI
Časový limit na dokončení testu: 20 minut
START